Assessors d'Empresa

Giralt Assessors al costat de l'empresa desde 1985
La nostra firma GIRALT ASSESSORS D’EMPRESA va ser constituïda l’any 1985 pel seu soci fundador Josep Giralt Ciurana, som un despatx professional amb més de 30 anys d’experiència integrat per economistes, auditors, advocats, i graduats socials que proporciona als seus clients assessorament tributari, legal i comptable al més alt nivell.

El principal objectiu de tot el nostre equip és oferir als nostres clients el millor servei amb la màxima professionalitat. Sota la nostra convicció, l’important no és el nombre de professionals amb els quals comptem, sinó en quina mesura el nostre equip pot dedicar el seu temps als seus clients.

La nostra àmplia cartera de clients avala un reconeixement a més de tres dècades de dedicació i especialització professional i segons el nostre estricte punt de vista creiem que l'excel·lència ha d'estar lligada a la proximitat, motiu per el qual ens considerem com un despatx caracteritzat en proximitat i familiaritat amb els seus clients.

Els professionals que integren els equips de treball de la nostra firma dediquen anualment unes hores de formació professional i personal, segons el que hi ha estipulat per les normes que regulen la nostra activitat.

A més a més, els professionals estan col·legiats i són membres de les corporacions professionals més representatives que agrupen les activitats legals i econòmiques com:

 • Col·legi d’Economistes de Catalunya (C.E.C.)
 • Registre Oficial d’Auditors de Comptes (amb número de R.O.A.C. autoritzat per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes)
 • Col·legi d’Advocats de Catalunya (C.A.C.)
 • Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Colegios de Economistas de España (REA+REGA)
 • Asociación Española de Contabilidad y Administracion de Empresas (AECA)
 • Col·legi de Graduats Socials
 • Tècnics superiors de Prevenció de Riscos Laborals.

El nostre valors

valors irrenunciables

 • “La qualitat” del treball realitzat, basat en el coneixement i la professionalitat.
 • “L'eficàcia”. És a dir l'eficiència en el resultat obtingut.
 • “El compromís amb el client”, emfatitzant en tot moment amb les seves necessitats i objectius.
 • “La confidencialitat” i discreció dels assumptes tractats.

Contacte i Delegacions

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres o vols saber les direccións de les nostres delegacions accedeix a la plana de contacte