Assessoria d'Empreses

AL COSTAT DE L'EMPRESA

ASSESSORIA EMPRESARIAL, MERCANTIL I JURÍDICA

AL COSTAT DE L'EMPRESA

ASSESSORIA EMPRESARIAL, MERCANTIL I JURÍDICA

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Donada la trajectòria de GIRALT ASSESSORS D’EMPRESA s’ha assolit una gran experiència en matèria d’assessorament empresarial el qual ens permet analitzar en tot moment si l’estructura d’una activitat es troba o no sobredimensionada, doncs entenem que aquesta és la base concreta que fomenta l'èxit de tota activitat econòmica.

Per tal d’assolir aquesta fita, seguim una sèrie de mètodes de funcionament, estratègies com el benchmarking, la elaboració estratègica, l'optimització operacional, i la millora dels processos de negociació.

Alguns del serveis que realitzem són:
 • Valoracions de negocis empresarials, tant de societats mercantils com activitats econòmiques desenvolupades per part de persones físiques.
 • Plans de viabilitat econòmic-financers i reestructuració empresarial.
 • Projectes que recolzin una sol·licitud de finançament davant entitats financeres o d’altres Organismes competents.
 • Empresa familiar: estudis d’optimització en termes de dimensionalitat, professionalització, reorganització.
 • Dictàmens pericials i defensa dels mateixos davant de tribunals, etc.
 • Disseny de processos, manuals de procediments, instruccions tècniques.
 • Anàlisis de les debilitats en els controls interns de l’empresa.

Aportem valor a la teva empresa mitjançant experiència i compromis

Contacte amb nosaltres al telèfon 977 315 593 o utilitza el formulari de contacte

Confiança. Responsabilitat. Seguretat

Serveis de consultoria empresarial, assessorament mercantil y assessorament jurídic especialitzat en dret tributari.

Confiança. Responsabilitat. Seguretat

Serveis de consultoria empresarial, assessorament mercantil y assessorament jurídic especialitzat en dret tributari.

ASSESSORAMENT MERCANTIL

La Legislació Mercantil, implica un profund coneixement de les possibilitats d'organització mercantil, comptabilitat, comptes anuals, juntes generals, consells d'administració, actes, certificacions, etc. A GIRALT ASSESSORS D’EMPRESA prestem coordinadament serveis de caràcter fiscal, comptable i mercantil, amb l'objectiu d'orientar i recolzar amb l'anàlisi de determinades situacions i el consell en la presa de decisions.

Partim de la premissa que a tot client cal aportar-li sempre un valor afegit perquè aquests serveis d'assessorament no siguin una despesa obligatòria, sinó una inversió a rendibilitzar, contribuint a l'estalvi i a la planificació.

Oferim un tracte directe, estret i individualitzat amb cadascun dels nostres clients, de manera que, aquest ampli coneixement ens permeti cobrir totes les necessitats que es requereixen en aquesta divisió, oferint un assessorament mercantil continuat i desenvolupament d'una completa gestió que permeti el compliment de totes les obligacions existents.

Alguns del serveis que realitzem són:
 • Estudi i constitució de societats mercantils.
 • Modificacions estatutàries: trasllat de domicili social, canvis en els òrgans socials, objecte social…
 • L'execució de processos de fusió, absorció i escissió, així com altres operacions de reestructuració empresarial que requereixin un estudi específic (ampliacions i reduccions de capital, dissolucions i liquidacions d’empreses, etc.).
 • Confecció i dipòsit de Comptes Anuals i Informe de Gestió
 • Emplenament de Llibres Oficials
 • Preparació d'Actes de Junta
 • Redacció de documents mercantils, assessorament en qüestions d'aquesta índole, preparació dels documents notarials que resultin necessaris.
 • Redacció de tot tipus de contractes (préstecs, arrendaments, compravenda de negocis, etc.)
Economistes a Tarragona-Reus Auditores jurados Economistas Abogados tributarios